<        INDEX        >    

Parvis des Gentilles   De Nieuwe Opdracht Gevers   Ternat   2012

Deze opdracht is voor en Kerk in de gemeenschap ternat bij Brussel. Het is een voorplein van een kerk dat gebouwd wordt al een staketsel voor de kerk “ parvis “. OP het voorplein parvis wordt een beeld van google Eart geprojecteert. Boven op dat beeld schijnt er een straffe witte spot . Als er mensen op het plein wandellen kunnen ze in hun eigen schaduw google Eart van hun streek zien.

De schaduwen worden gecapteert en afgespeeld op een ander plein in de zelvde gemeente.

 

Nieuwe Optracht Gevers : Gemeente Ternat  “Parvis des Gentils” 2012-……

Projecties, glow in de darkverf , beton , compouter bestuurde belichting.