<        INDEX        >    

The Fall of the Damned   Installation whit 16 dia projectors    Bijloke Gent   2016

Met The Fall transformeert kunstenaar Vadim Vosters de historische Kapel van De Bijkloke tot eenplak waar een bijzondere - en mischien wel extatiche - ervaring kan ontstaan. Talloze vallende zondaars worden aan elkaar gesmeed tot een groot beeld dat ontstaat uit de stralen van zestien verschillende diaprojectors. Vosters knipte de vallende figuren uit schilderijen van de middeleeuwen tot het begin van de vorige eeuw, maar maakte heb onherkenbaar en anoniem in een collage waarin verchillendetijdslagen elkaar roekeloos overlappen. De projectors staan opgesteld als toeschouwers die met hun ogen elk een deel van de voorsteling tot stand brengen. Waneer de toeschouwers door de ruimte wandelen, doorkruisen ze de projecties en creëren zo hun eigen schaduwspel. Die collectieve projectie, waarvan elke toeschouwer een deel aanlevert, is voor Vosters een metafoor voor hoe religieuze extase tot stand komt : ieder zingt één enkele toon, maar de magie ontstaat slechts vanuit het akkoord. De latente kracht van de duisternis, de vreemde galm van gefluisterde klanken en het zoeken van diaprojectors: het draagt allemaal aan de mogelijkheid van de roes.