<        INDEX        >    

Hollow   Art Space OAP Building   Osaka   2007

Hollow is een lisch installatie in de OAP Building in Osaka. Alle beelden die geprojecteerd worden zijn in de omgeving van het muzeum gemaakt. Deze worden samen geprojecteerd op een groot canvas. De projectoren zijn op dozen sace geplaats op doorschijnende netten die ophun beurt de projecties opvangd. De touschouwer wandeld tussen de torens van projectoren een vormen zo de beweging in het beeld. 

Buiten werdt er een licht performenc gemaakt door het park te verduisteren en met een reuze lichtmast in het park te wandelen. 

Hollow - Osaka - 2007