<        INDEX        >    

Fakkel   Caracters make stories   NICC Antwerpen   2013

Deze installatie is opgebouwd met drie video projecties. Elke video projecteerd simultaan een de kunstenaar wandelend met een fakkel door een  : bos een : Muzeum van hedendaagse kunst een : Grot  en een muzeum van klasieke kunste.

Deze installatie is gebazeert op de Nocturen van de 19 eeuw.

 

Caracters Makes stories : Frans Mazareel Centrum / NICC Antwerpen “ Fakkel” 2011